ARRANGEMENT I NAV VESTFOLD

Årsmøte 20 Mars 2020

Bøkekroa  Gunnar Thoresensvei 4,Larvik

Det innkalles til Årsmøte i Norske Akevitters Venner avd. Vestfold - 20 mars kl 18.00

Vi sender ut saksliste og informasjon i henhold til gitte regelverk på e-post

Ønsker du å sende inn forslag må dette være hos oss senest 1 mars 2020 på følgende e-post:  krugehus@online.no

Saksliste:
  • • Velkommen

  • • Valg av ordstyrer og referent

  • • Årsberetning

  • • Regnskap

  • • Innkommende forslag

  • • Valg

Denne kvelden får vi også besøk av Stig Bareksten som vil fortelle om sine gode Akevitter

Vi kommer med mere info snarest, hold av datoen

Medlemsmøte Februar

Vi i styre i Norske akevitters venner i Vestfold jobber hele tiden med og finne nye steder hvor vi kan snakke om akevitt. Til vårt møte i februar 2020 ønsker vi innspill fra våre medlemmer hvor vi skal være og hvilket tema vi skal ha.

Ta kontakt ned Frank på tlf 900 51 226

Medlemsmøte April

Vi i styre i Norske akevitters venner i Vestfold jobber hele tiden med og finne nye steder hvor vi kan snakke om akevitt. Til vårt møte i April 2020 ønsker vi innspill fra våre medlemmer hvor vi skal være og hvilket tema vi skal ha.

Ta kontakt ned Frank på tlf 900 51 226

Triangelmøte 19 Juni  

Hold av datoen, vi kommer med oppdateringer så snart det foreligger.

Triangelmøte er et samarbeide mellom akevittklubbene i Vestfold så det er bare å glede seg.

Akevittens dag 13 april

For å hedre akevittens opphavsmann, Eske Bille, feires akevittens dag over hele landet den 13. april. Med urter fra sin kones urtehage, fremstilte han en drikk som kaltes "aqua vitae" - livets vann.

Ønsker du å støtte

arrangement som støtter Norsk mat- og drikkekultur.                                                                  Ta kontakt så legger vi det inn i vår kalender