JÆGERSBORG AQUAVIT 1821 - 1849

Jægersborg aquavit er en historisk akevitt fra Larvik. Akevittens opphav er fra Jægersborg Brenneri som var etablert midt i Larvik by i dagens Jegersborggate nr 9.

Larvik hadde flere brennerier på 1800 tallet, men Jægersborg Brenneri var det største.

I 1835 var den samlede produksjon fra alle brenneriene ca 216.000 potter (liter). I tillegg ble det på samme tid import 15.000 potter (liter) brunt brennevin over Laurvig havn. De var også registrert 60-talls brennevins handlere og skjenkesteder i Laurvigen så mulighetene var mange og inntaket var høyt.

På denne tiden bodde det ca 3500 innbyggere i Laurvig. Anslår man at 50% av disse var kvinner/barn så betyr det at 1750 menn hadde tilgang til ca.130 liter sprit hver pr år.

Dvs 10 liter sprit pr måned eller 2,7 liter pr uke.

Arbeidet på Jægersborg Brenneri ble drevet av en mester, åtte arbeidere og fire daglønner. Brennevinet på den tiden ble ofte smakstilsatt med krydder pga. varierende kvalitet. Fatlagring over lang tid var ikke noe man var opptatt av.

Jægersborg Brenneri var eiet av Lieutenant Svennich Anthon Høyer som var en meget respektert borger av Larvik.

Høyer var født i København, hadde dansk mor og norsk far fra Kristiansand. Han tok Krigsskolen i 1803 og sluttet i armeen i 1812 pga av stor forfrysninger. Han ble detaljør i Laurvig grevskaps økonomiske oppmåling i 1813 og tok senere borgerskap som kjøpmann. Han var gift med Margrethe Elisabeth Falkenberg og sammen fikk de 9 barn. Brenneriet på Jægersborg og dets spritproduksjon drev han frem til 1849 hvor det deretter ble omgjort til øl-bryggeri.

Høyer satt også i det første Formannskapet i Larvik og var kommunens veiinspektør i flere år. Han oppførte også et større fattighus og det første lille vannverket i Larvik. Høyer døde 29.november 1863 i Larvik 74 år gammel.

Denne historien ble fanget opp av Olav Holm og Tom Skaara. Etter at de begge hadde introdusert Larvikitt Akevitten i 2003 ifm en brandingprosess i Larvik Kommune , ble de utfordret av Arcus og Halvor Heuch på å søke etter et mulig produkt med historiske røtter. Gjennom hele 9 år søkte i de historiske skrifter, tolldokumenter, kjøpmannsbøker, lokale historielag og statlige arkiver mm.

Alle «tønner» skulle snus for å få frem et historisk «riktig» produkt med lokalt særpreg. Denne gang skulle også produktet få sin modning på sherry fat, noe som jo på 1800 tallet ikke var vanlig.

Flasken som skulle benyttes skulle fremstå som «gammel» og etiketten skulle ivareta riktig produktnavn fra 1821 og bruken av andre symbolverdier skulle fremtre på en tidsriktig måte. Front etiketten skulle inneholde viktige elementer som; Lieutenant Høyer, Brenneribrakka på Jægersborg, tidsperioden 1821-1849, Jægersborg Aquavit som var det gamle navnet og ha med seg kjøpmannsseglet fra 1825. De gamle nærområdene hvor blant annet flere av råstoffene ble hentet fra på den tiden skulle også være med som små skjold. Alt dette skulle ligge fast og ikke endres fra tapping til tapping.

Bak etiketten derimot kunne variere fra flaske til flaske. Her skulle det være mulig å fortelle gode lokale historier/hendelser som betyr noe for vårt distrikt. Det ble derfor utarbeidet flere baketiketter og historier fra Bøkeskogen, Lågendalen, Tjølling, Brunlanes (Slaget på Nesjar) og Stavern.

Lansering, 193 år etter den første Jægersborg Aquavit ble produsert på Jægersborg Brenneri i 1821, var det tid for at en ny utgave så dagens lys.

Den nye Jægersborg akevitten ble lansert på Vinmonopolet i Larvik 6.november 2014. Første tapping var 3000 nummererte flasker med en bak tekst hentet fra brenneriets historie og mannen bak, Svennich Anthon Høyer. 2815 flasker ble raskt solgt ut i Larvik. 185 flasker ble holdt tilbake og tatt med til Danmark for en helt spesiell lansering.

13. desember 2014.  ble 185 flasker lagt ut for salg hos Lars Bjørn´s Vinhandel i Jægersborg Allé. Offisiell åpning ble foretatt av Norges Ambassadør i Danmark Ingvard Havnen, og smaksprøver utdelt i butikken til alle fremmøtte dansker. Alle de 185 nummererte flaskene utsolgt på 3 timer.

Det ble ytterligere produsert 1500 flasker i 2014 hvor bak etikettene til Bøkeskogen og Slaget ved Nesjar ble fremhevet.

I 2015 kom det ytterligere 3000 flasker hvor nye bak etiketter fra Lågendalen, Tjølling og Stavern ble lansert. Alle disse 5 bak etikettene er aktive på Jægersborg flasken i dag.

Det er fra lansering i 2014 og frem til sommeren 2021 solgt over 10.000 flasker av Jægersborg.

Jægersborg Jubileum 2021

I forbindelse med at Larvik By fyller 350 år i 2021 og at det er 200 år siden Jægersborg Brenneri ble startet i 1821 ble det besluttet å lage en egen utgave av Jægersborg jubileum.

Dette ble på nytt et samarbeid med Atlungstad Brenneri og Halvor Heuch.

Antall flasker ble satt til 5000 stk. og de skulle være nummererte. Innholdet skulle få en lang fat modning på sherry fat og det ble besluttet å bruke 500 liters fat til hoved modning. Fatene som ble benyttet var sherry fat fra Jerez som tidligere i over 30 år var brukt til å produsere Oloroso sherry. Alkoholprosenten skulle være 40% og en smaks videreføring fra den tradisjonelle Jægersborg akevitten. Det ble også besluttet å benytte en 0,5l flaske av den gamle typen som var på 1800 tallet.