Akevitt til alle anledninger 

Akevitt er et skandinavisk brennevin («det nordiske nasjonalbrennevinet») med rundt 40 volumprosent alkohol, som kan være klart eller ha en gyllen farge. I Norge og Danmark er akevitten laget på potet, mens nabolandene produserer akevitt på korn. Poteter blir most og gjæret, og blir så destillert. Råspriten blir deretter rektifisert før den settes sammen med krydderdestillat og vann. Deretter venter fatmodningen, som er spesiell for de fleste norske akevittene. Betegnelsen akevitt stammer fra det latinske aqua vitae, som betyr «livets vann»

Historie

Man vet ikke hvor lenge det har blitt laget akevitt i Norge, men den første gangen den ble nevnt skriftlig var i 1531

Den 13. april dette året sendte Eske Bille, en danske som var høvedsmannen på Bergenshus, en pakke til Olav Engelbrektsson, den siste erkebiskopen i Norge, som da bodde på Steinvikholm slott ved Stjørdal.

Pakken inneholdt: nogit watn mett Jonn Teiste som kallis Aqua vite och hielper szamme watn for alle hande kranchdom som ith menniske kandt haffue indworti

Siste nytt fra Norske Akevitters Venner      

Har brukt halve livet i akevittens tjeneste

Norges ukronete akevittkonge, Halvor Heuch, fyller 75 år i dag. Utover på 1980-tallet var utvalget av akevitt i de norske Vinmonopolhyllene heller skralt. Høsten 1988 kom den første akevitten i nyere tid, Gilde Jule Aquavit 1988, signert Heuch. Siden har det ballet på seg.

Halvor Heuch startet sin virksomhet som Norges eneste lovlige destillatør i 1986. Hans uvurderlige bidrag gjennom over 30 år har gitt akevitten sin rettmessige status som nasjonalt brennevin og en kulturbærer i Norge. Dette ble også anerkjent av Det kongelige hoff da kong Harald utnevnte Heuch til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans innsats for norsk matkultur og akevitt-tradisjon.

Trykk på linken under for hele artiklen

Nå kan velge Norske Akevitters venner avd. Vestfold som deres GRASROTSMOTTAKER hos Norsk Tipping

Norske Akevitters Venner er en kulturorganisasjon som skal utvikle kunnskapen om de norske akevittene, skape synergi mellom norsk mat og akevitt, og ikke minst øke antallet gode møter rundt bordet. Vi er en del av Norges Kulturvernforbund.

Siste nytt fra Norske Akevitters Venner Vestfold

ÆREDSMEDLEM I NAV VESTFOLD

Fredag 16. oktober er en dato vi med glede kommer til og huske i Norske Akevitters Venner i Vestfold. Vi har fått foreningens første æresmedlem, vår President Rolf Kruge Huseby

Trykk på linken under for hele artiklen