Norske Akevitters Venner Vestfold

er en kulturorganisasjon som skal utvikle kunnskapen om de norske akevittene, skape synergi mellom norsk mat og akevitt, og ikke minst øke antallet gode møter rundt bordet.Vår historie, NAV Vestfold 15 år

Norske akevitters venner, Vestfold, har sitt utspring lokalt fra «Potet i Vestfold».

Oppgaven var og fremme økonomi og kvalitet i potetproduksjonen primært i Vestfold. Og det var en styringsgruppe som var ledet av Solveig Haugan Jonsen (som Sekretær). Som bildet viser, er 3 personer fra styringsgruppen ute i potetåkeren og sjekker. Fra venstre Rolf Huseby, Solveig Haugan Jonsen og Tian Kjær.

Som styrerepresentant i HOFF Norske Potetindustrier, ble Rolf Huseby (som resten av styrerepresentantene) som representerte region Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold, oppfordret av President Anne Lise Mellbye til å danne en region av Norske Akevitters Venner.

Et interimsstyre ble organisert. Leder: Rolf Huseby. Skriver: Solveig Haugan Jonsen. Skattmester: Per Hoppestad. Kulturforvalter: Karen Bye Olsen Nauen. Seremonimester: Olav Holm.

27 November 2003 ble Norske Akevitters Venner, Vestfold/Telemark stiftet på By The Way Holms, kafeteria.